Recuperació de recursos de digestats en EDARs urbanes

El Projecte Digestake recuperarà els recursos de la digestió en EDARs Urbans, amb l’objectiu de reconvertir les aigües residuals en una font valuosa de recursos. El projecte aplicarà els principis d’economia circular als efluents líquids y gasosos de la digestió anaeròbia dels fangs de les depuradores amb la finalitat de recuperar y valoritzar recursos mitjançant el desenvolupament de noves tecnologies. Els eixos principals seran la recuperació i valorització del carboni, fòsfor, nitrogen, aigua i concentrats de nutrients.

Llegir tota la notícia