Recerca en tecnologies de regeneració d’aigua i gestió del risc per la reutilització.

Pressupost: 2.214.652 €
Ajut concendit: 760.446 € (34,3%)
Durada: 36 mesos

Objectiu del projecte

Adquirir coneixement i desenvolupar tecnologia innovadora i competitiva que permeti superar les barreres tecnològiques que limiten la implementació de la regeneració d’aigües residuals urbanes i industrials.

Concretament, els objectius específics del projecte són:
– Reduir els costos d’operació i implementació associats als processos de regeneració d’aigua.
– Desenvolupar tecnologia més eficient i selectiva respecte els processos actuals
– Adquirir el coneixement i desenvolupar estratègies per a una gestió acurada del risc de l’aigua regenerada.
– Millorar la sostenibilitat i eficiència del cicle global de l’aigua.

Resultats esperats

· Sistemes integrats de membrana innovadors per reduir l’embrutiment i optimitzar els costos d’explotació
· Tecnologia electro-oxidació d’alta eficiència energètica per al tractament d’aigües del rentat de fruita
· Sistema Híbrid MBR-MBBR per la regeneració d’aigua
· Sistema d’ajuda a la decisió en sistemes integrats de membranes
· Sistema de potència d’alta eficiència amb gestor intel·ligent per l’optimització energética de la tecnología d’electro-oxidació
· Metodologia per gestió de risc associat a la gestió d’aigües regenerades

Estructura del consorci

  • Universitat 17%
  • PIME 33%
  • Centre de recerca 33%
  • Gran empresa 17%