Recerca en tecnologies cost-eficients basades en processos de separació, biològics i altres processos innovadors per al tractament d’efluents complexes.

Pressupost: 2.704.874 €
Ajut concendit: 909.395€ (33,6%)
Durada: 36 mesos

Objectiu del projecte

Desenvolupar tecnologia innovadora i competitiva que permeti disminuir els costos associats a la gestió i al tractament d’efluents residuals de composició complexa per obtenir aigua de qualitat adequada de cara a la seva gestió, ja sigui abocament o reutilització.

Resultats esperats

  • Adaptació i optimització tecnologies i de una plataforma DSS per tractar efluents del sector miner/metal·lúrgica
  • Avaluació d’un tractament d’aigües residuals del sector químic
  • Avaluació d’una tecnologia combinada biològic-processos d’oxidació avançada per eliminar compostos persistents traça en aigües residuals d’hospitals
  • Sistema d’osmosi directa pel tractament de lixiviats d’abocador
  • Procés pel tractament i recuperació de salmorra

Estructura del consorci

  • Universitat 10%
  • PIME 30%
  • Centre de recerca 30%
  • Gran empresa 30%