Projectes

6 projectes R+D+i sobre economia circular en el tractament d’aigües, monitorització i suport a la decisió per la qualitat de l’aigua i tecnologia per a sectors intensius de l’aigua.