Pla d’actuació

La Comunitat RIS3CAT Aigua compta amb un pla d’actuació de 12M€ amb 6 projectes R+D+i i 1 projecte de coordinació  de la comunitat aliniats en 3 eixos d’actuació prioritaris:

1 / Economia circular en el tractament d’aigües

2 / Monitorització i suport a la decisió per la qualitat de l’aigua

3 / Tecnologia per a sectors intensius de l’aigua

Aquests reptes abordats de forma específica pels projectes Digestake (Universitat de Girona-Lequia com líder), Regireu (Eurecat-CTM), Imaqua (Eurecat), Elde (Universitat Politècnica de Catalunya-INTEXTER), Watertur (Catalan Water Partnership) i Eflucomp (Eurecat-CTM), són els principals reptes identificats pel sector per tal d’aconseguir l’especialització necessària de cara a futur.

Reptes

La Comunitat RIS3CAT Aigua compta amb 6 projectes R+D+i i 1 projecte de coordinació, amb un pressupost de més de 12M€, per tal de fer front als reptes clau identificats en el sector.

Reptes en qualitat d’aigua

Detectar de forma ràpida els contaminants presents en l’aigua i garantir la màxima qualitat de l’aigua subministrada.

Minimitzar el risc per a la salut associat a la presencia de contaminants.

Tractament d’aigües: eliminar els contaminants d’origen antropogènic de l’aigua

Reptes en quantitat d’aigua

Millorar l’eficiència les actuals estratègies de gestió (tractament, transport, ús i depuració).

Desenvolupar i utilitzar fonts alternatives d’aigua incloent la recuperació de fonts contaminades.

Incorporar massivament esquemes de reutilització i recirculació

Reptes en els recursos associats a la gestió de l’aigua

Disminuir els recursos, principalment energia, utilitzats per al transport i tractament de l’aigua.

Recuperar els recursos continguts en les aigües residuals: nutrients, energia, compostos de valor afegit i la pròpia aigua.

Pressupost

  • DIGESTAKE 17%
  • REGIREU 18%
  • IMAQUA 15%
  • WATERTUR 13%
  • EFLUCOMP 22%
  • ELDE 15%